Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Smogomierz i airmonitor.pl#173

Widziałem, że pytał ktoś o Smogomierz i dodanie do Kanarka, ale nie było odpowiedzi.
Czy będą dodane dane z czujników projektu Smogomierz z airmonitor.pl?

5 years ago
Merged into Sieć - Airmonitor#30
5 years ago

Proszę o wypowiedzi w wątku który tego dotyczy.

5 years ago