Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Kolor wskaźnika wg wybranej normy#191

?

Teraz nieważne, czy mam normę PL, czy WHO pasek ma kolor Godny z normami PL, co jest mylące - np. pasek jest zielony przy 180% normy WHO.

5 years ago
Merged into Pokolorowanie wykresu warstwowo#33
5 years ago

Chyba błąd że zmergowałem a nie mogę cofnąć.
Normy nie mają wpływu na kolor.
Kolor jest zdefiniowany przez Indeks Jakości Powietrza rozporządzeniem ministra z 2012 roku jeśli dobrze pamiętam.

5 years ago