Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Odczyt i wykres temperatury#204

Proponuję odczyt temperatury tak jak wilgotności np ze stacji luftdaten. I prezentacje w formie wykresu.

4 years ago

Niestety znacznie to zwiększy ilość danych które zużywa aplikacja (a więc i koszty) - dodanie temperatury (ostatni odczyt) jest planowane

4 years ago
Merged into Temperatura powietrza#31
4 years ago