Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Widget pokazuje stację off-line#208

Stacja jest off-line od kilkunastu godzin, a widget pokazuje jej ostatni odczyt, co jest mylące.

3 years ago
Merged into Lepszy widget#3
3 years ago