Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Widzet w Androidzie 10 na Galaxy Note 9 się zawiesza o jakimś czasie#228

?

Co dzień lub 2 widzet przestaje działać, reagować na dotyk i pokazywać dane. Usunięcie i dodanie widzetu przywraca co do życia, aleNBA Darien lub 2.

4 years ago
Merged into Lepszy widget#3
4 years ago