Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

brak możliwości przesyłania wyników z danej stacji.#86

?

nie można zostawiać wyników za różne okresy.

5 years ago
Merged into Historia stacji (długo okresowa)#27
5 years ago