Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Historia zanieczyszczeń#89

?

Brakuje historii zanieczyszczeń tzn. np. informacji podsumowujących jak kształtował się poziom zanieczyszczenia benzenem na przestrzeni tygodni, miesięcy lub lat w danej okolicy.

5 years ago
1
Merged into Historia stacji (długo okresowa)#27
5 years ago