Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
This post is closed.

Linia trendu#142

?

Dodanie linii trendu. Pokazanie linii trendu wartośći pomiarów (np. z ostatniej godziny pomiarów) i kontynuacją linii trendu (prognozy) na następną godzinę.

5 years ago
Merged into Prognoza#42
5 years ago