Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Prognoza#42

?

Warto pokazać tendencję - wzrost lub spadek zanieczyszczeń + prognozę na najbliższe godziny. To ułatwiłoby decyzję, czy np. planować spacer, jogging lub jazdę na rowerze.

5 years ago
?

To jest trudniejsze niż się wydaje. Prosta ekstrapolacja krzywej byłaby bardzo mało wiarygodna. Trzebaby wziąć pod uwagę przynajmniej prognozę pogody. Zabudowanie sensownego modelu jest dobrym pomysłem na doktorat.

5 years ago

Tak, była już grupa osób (rok temu) która chciała robić taki model (w czym zaoferowaliśmy udostępnienie wszystkich swoich danych na ten cel) ale niestety temat rozszedł się po kościach o ile mi wiadomo.

5 years ago
Merged Prognoza#34
5 years ago
1
?

Ale pewnie bez problemu można by pokazać wyniki z ostatnich pomiarów - opcjonalnie - w formie wykresu?

5 years ago

Ale przecież wykres już jest (?)

5 years ago
Merged Sila wiatru#100
5 years ago
1
Merged Linia trendu#142
5 years ago